İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

İDRAR KAÇIRMAYA MANYETİK KOLTUKLU ÇÖZÜM:İdrar kaçırma manyetik sandalye ile tedavi edilebilmektedir. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan manyetik sandalye uygulaması ile hastaların oturdukları koltukta, ağrı hissetmeden tedavileri yapılablimektedir.

İdrar kaçırma manyetik sandalye ile tedavi edilebilmektedir. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan manyetik sandalye uygulaması ile hastaların oturdukları koltukta, ağrı hissetmeden tedavileri yapılablimektedir.

(ESWL) Böbrek Taşı Kırma Tedavileri

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)

Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma, ya da diğer adı ile ekstrakorporeal şok dalga litotripsi

Her ESWL cihazında

  • Şok dalgaları üreten bir enerji kaynağı
  • Hedefte şok dalgalarını odaklayan bir ünite
  • Temas ortamı
  • Odaklayıcı sistem

Dünyada ilk defa 1980 yılında almanya/münih de bir klinik ortamında kullanılmaya başlanmıştır.

ilk eswl makineleri çok büyük olmakla beraber tedavi esnasında günümüz makinelerine oranla çok ağrı verici seansları vardı.

günümüzde daha konforlu ve daha güvenli makinelerle bu tedaviler uygulanmaktadır.

ESWL yöntemi yıllardır böbrek taşı sıkıntısı yaşayan hastaların çoğunluğuna ameliyatsız ve anestezisiz bir tedavi yöntemi olarak sunulmuştur.

Halk dilinde lazerle taş kırma olarak da bilinen ESWL yöntemi gelişen teknolojiye rağmen hala günümüzde ilk denenmesi gereken en pratik ve  en ekonomik böbrek taşından kurtulma yöntemidir.

ESWL yöntemi taşın büyüklüğü,adedi hastanın yaşı ve kronik rahatsızlıkları göz önüne alınıp uygulanırlığı sorgulanıp tedavi için karar verilir.

ESWL tedavisi taşı olan hastaların büyük bölümüne uygulanır .

ESWL TEDAVİSİ HANGİ HASTA GURUBUNA UYGULANMAZ:

Gebeler ve kanama bozukluğu olan hastalara kesinlıkle uygulanmaması gerekir.

idrar yolu enfeksiyonu olan hastaların öncelikle enfeksiyon tedavisi olup

sonrasında eswl tedavisi  olabilirler.

aşırı şişman ve vücudunda ciddi şekil bozukluğu bulunan hastaların taş kırma esnasında odaklanma sorunu yaşanacağı için tedaviye alınmama ihtimalleri vardır.

ESWL KAÇ SEANS UYGULANMALIDIR:

Eswl tedavisi genelde 1-3 seans aralığında  uygulanır seans aralıkları 1 hafta olarak belirlenir

3 SEANSTA BİTMEYEN TAŞLAR

Taşınız yapılan 3 seans sonunda tedaviye cevap vermediyse (kırılma yok,yeri değişmedi ise)

tedaviye devam edilmez fakat taş kırılmış kısmi dökülmüştür ve böbreklerin durumu tedavi devamı için uygun görüldüğü taktirde tedaviye devam edilebilinir.

 

 

PNL (Perkütan) Ameliyatları

İşlem genel anestezi altında uygulanır. Anestezi altında ilk önce idrar yolundan böbreğe uzanan ince bir tüp olan kateter yerleştirilir. Yerleştirilen bu kateter böbreğe sıvı verilmesine veya akışına yardımcı olması içindir ve genellikle ameliyattan sonraki gün alınır. Kateter takılması sonrası hastalar yüz üstü yatar pozisyona çevrilir. Hastaların sırtlarından yaklaşık 1 cm.’lik bir kesiden böbrek içine uzanan bir yol oluşturulup bu yola yerleştirilen tüp içinden nefroskop denilen kameralı aletler ile böbrek içine girilir. Bu aşamada ameliyathanede kullanılan portatif röntgen cihazları (floroskopi) cerraha yol gösterici olarak kullanılır. Böbrek içindeki taşlar parçalanıp dışarı alınır.
Böbreğin farklı odacıklarını (kaliks) dolduran büyük taşlarda bazen tek bir tüpten girerek bütün taşları temizlemek mümkün olmayabilir. Bu durumda böbreğin odacıklarına ciltten birden fazla giriş yapmak gerekebilir. Ek giriş yolu açılması yapılması cerrahın ameliyat sırasında tecrübesine göre vereceği bir karardır. İşlem sonunda hastanın böbreğine idrar akışını güvenli bir şekilde sağlaması için tüp (nefrostomi) yerleştirilir.

Flxbıle URS Ameliyatları

RIRC, Hastanın İdrar kanalından girilerek böbrek içerisine kadar uzanabilen flexible-esnek özellikte bir endoskop kullanılarak yapılan cerrahidir. Özellikle üreter (böbrek ile mesane arasındaki idrar kanalı) üst uç ve böbrek içerisindeki 2 cm. çapa kadar olan taşların, hiç bir kesi yapılmadan alınmasını sağlar. Bu yöntemde de endoskopun içerisinden lazer probu gönderilir. Ve taşlar parçalanarak kum haline getirilir.

URS Ameliyatları

İdrar kanalındaki (üreter) ve böbrek içerisine kameralı ince endoskoplar (uretero-renoskop) ile girilerek taşların parçalanması işlemidir. İşlem anestezi altında (genel veya spinal anestezi) ve vücutta hiçbir kesi yapılmadan tamamen doğal yollardan yapılır.
Erkek ve kadınlarda önce idrar yapılan kanaldan (üretra) endoskoplar ile kamera ile görülerek içeri doğru ilerlenir ve idrar kesesine (mesane) ulaşılır. Daha sonra böbrekten idrar getiren kanalın idrar kesesi içindeki açıklığı (orifis) görülür ve buraya bir rehber tel gönderilerek bu kanal içine girilir. Bu kanal içinde böbrek çıkışına kadar ilerlenir. Kanal içinde farklı seviyelerde bulunan taşlar direkt görülür. Böbrek içindeki taşlara ise esnek üretero-renoskop (fleksibl ureteros-renoskop) ile ulaşılır. Böbrek içindeki odacıklarda (kaliks) bulunan taşlara bu cihazla rahatlıkla ulaşılıp kırma işlemi yapılabilir.